ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦИФРОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить матеріали доповідей з проблем упровадження інноваційних педагогічних технологій в цифровій школі, зокрема: перспективи розвитку освіти в цифровому суспільстві, інновації в освіті, інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті, новітні тенденції у природничо-математичній освіті, актуальні проблеми підготовки та професійного розвитку сучасного педагога. Збірник розрахований на наукових і практичних працівників у галузі освіти, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів закладів вищої освіти. The collection contains materials of reports on the problems of introducing innovative pedagogical technologies in digital school, in particular: prospects for the development of education in a digital society, innovations in education, information and communication technologies in modern education, the latest trends in science and mathematics education, current issues of training and professional development of a modern teacher. The collection is intended for researchers and practitioners in the field of education, doctoral students, postgraduate students, masters and students of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
інноваційні технології, педагогічні технології, розвиток освіти, інформаційно-комунікаційні технології, природничо-математична освіта, підготовка педагогів, цифровий освітній простір, innovative technologies, pedagogical technologies, education development, information and communication technologies, science and mathematics education, teacher training, digital educational space
Цитування
Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : зб. тез доп. учасників ІІІ наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 13–14 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; уклад.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська]. – Харків : [б. в.], 2021. – 170 с.