Інформаційно-комп’ютерні технології навчального процесу як засіб формування пізнавального інтересу учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором досліджено роботу з управління пізнавальною діяльністю учнів початкової школи за допомогою засобів інформаційно-комп’ютерних технологій. The author researched the work on managing the cognitive activity of primary school students with the help of information and computer technologies.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комп’ютерні технології, пізнавальний інтерес, учні початкової школи, магістерські роботи, information and computer technologies, cognitive interest, primary school, students master's work
Цитування
Щукіна В. Інформаційно-комп’ютерні технології навчального процесу як засіб формування пізнавального інтересу учнів початкової школи / В. Щукіна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 26.