Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкових класів, що є важливим завданням, яке має на меті забезпечити здоров’я та благополуччя студентів. Здоров’язбережувальна компетентність включає в себе знання про здоровий спосіб життя, профілактику захворювань та шкідливих звичок, а також навички здорового харчування, фізичного виховання та психологічного саморегулювання. The publication considers the formation of health-preserving competence of future primary school teachers, which is an important task aimed at ensuring health and well-being of students. Health care competence includes knowledge about a healthy lifestyle, prevention of diseases and bad habits, as well as skills of healthy nutrition, physical education and psychological self-regulation.
Опис
Ключові слова
здоров’язбережувальна компетентність, здоровий спосіб життя, майбутні учителі, магістерські роботи, health care competence, healthy lifestyle, future teachers, master's theses
Цитування
Ван Сянюнь. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкових класів / Ван Сянюнь // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 41.