Формування загальнолюдських цінностей у молодших школярів у процесі навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування загальнолюдських цінностей у молодших школярів у процесі навчання. Зазначено, що основи загальнолюдських цінностей закладаються в молодшому шкільному віці. Саме в початковій школі цьому необхідно приділяти особливу увагу, оскільки освітній процес, позакласна робота та родина учня є основними площинами формування загальнолюдських цінностей. The publication examines the formation of universal human values in younger schoolchildren in the process of learning. It is noted that the foundations of universal human values are laid in primary school age. It is in elementary school that special attention should be paid to this, since the educational process, extracurricular work and the student's family are the main planes of formation of universal values.
Опис
Ключові слова
формування цінностей, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, formation of values, educational process, students of primary school age, master's theses
Цитування
Пшеченко М. Формування загальнолюдських цінностей у молодших школярів у процесі навчання / М. Пшеченко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 24.