Педагогічні ідеї Софії Федорівни Русової

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто педагогічні ідеї Софії Федорівни Русової. Вона зробила великий внесок у розвиток вітчизняної педагогіки, присвятила багато часу перебудові старої системи освіти, орієнтуючись на нові вимоги часу. С. Ф. Русова відзначала велике значення гри, праці та самодіяльності у розвитку дитини. Висувалися вимогу до вчителя щодо врахування запитів дитини, її поглядів, індивідуально-психологічного складу. В 1996 році було запроваджено останній день вересня в освітніх закладах відзначається як день Софії Русової – видатного просвітителя України. The article deals with the pedagogical ideas of Sofia Fedorovna Rusova. She made a great contribution to the development of national pedagogy, devoted a lot of time to the restructuring of the old education system, focusing on the new requirements of the time. S. F. Rusova noted the great importance of game, work and amateur activities in the development of the child. There were requirements for teacher to take into account the needs of the child, his views, individual psychological makeup. In 1996 it was introduced the last day of September in educational institutions is celebrated as Day of Sophia Rusova – an outstanding educator of Ukraine.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, С. Ф. Русова, pedagogical heritage, pedagogical ideas, С. F. Rusova
Цитування
Крисенко І. Педагогічні ідеї Софії Федорівни Русової / І. Крисенко, В. Яліна // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 48–50.