Становище жінки в суспільно-політичному житті незалежної України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено ууспільно-політичне становище жінки в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття. The article examines the socio-political position of women in Ukraine at the end of the 20th - beginning of the 21st century.
Опис
Ключові слова
становище жінки, суспільно-політичне життя, Україна, position of women, social and political life, Ukraine
Цитування
Клочко Т. П. Становище жінки в суспільно-політичному житті незалежної України / Т. П. Клочко, І. В. Чернікова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 213–214.