Інтеграція - шлях до Нової української школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки
Анотація
Стаття присвячена актуальній проблемі інтеграції навчання і виховання молодших школярів. Розглянута сутність поняття «інтеграція», розкриті особливості внутрішньо-предметної та міжпредметної інтеграції, дидактичні особливості інтеграції навчальних предметів у початковій школі. Статья посвящена актуальной проблеме интеграции обучения и воспитания младших школьников. Рассмотрена сущность понятия «интеграция», раскрыты особенности внутренне-предметной и межпредметной интеграции, дидактические особенности интеграции учебных предметов в начальной школе. The article is devoted to the actual problem of integration of education and upbringing of junior pupils. The essence of the concept of "integration" is considered, the features of internal-subject and inter-subject integration, the didactic features of the integration of educational subjects in elementary school are revealed.
Опис
Ключові слова
інтеграція, внутрішньо-предметна інтеграція, міжпредметна інтеграція, інтегрований курс, інтегрований урок, интеграция, внутренне-предметная интеграция, межпредметная интеграция, интегрированный курс, интегрированный урок, integration, internal-subject integration, interdisciplinary integration, integrated course, integrated lesson
Цитування
Довгопола Н. Інтеграція - шлях до Нової української школи / Н. Довгопола, І. Глінка // Новий Колегіум. - Харків : ХНУРЕ, 2019. - № 1. - С. 7-11.