СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З КИТАЙСКОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено навчання аудіювання студентів старших курсів на заняттях з китайської мови, тому що аудіювання є однією з важливих невід'ємних частин на шляху до розуміння мови. Аудіювання - це рецептивний вид мовної діяльності, який є одночасним сприйняттям і розумінням мови на слух. Аудіювання може виступати як самостійний вид мовної діяльності або бути однією із сторін говоріння. Аудіювання має свої особливості, що зумовлюють специфіку навчання цього виду мовної діяльності. The paper investigates the teaching of listening to senior students in Chinese language classes, as listening is one of the most important integral part on the way to language comprehension. Listening is a receptive type of language activity, which is the simultaneous perception and understanding of speech by ear. Listening can be an independent type of language activity or it can be one of the aspects of speaking.мListening has its own peculiarities that determine the specifics of teaching this type of language activity.
Опис
Ключові слова
китайська мова, аудіювання, вивчення китайської мови, Chinese language, listening, learning Chinese
Цитування
Борискова О. А. Сучасні особливості навчання аудіювання студентів старших курсів на заняттях з китайської мови / О. А. Борискова // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 120–121.