ЗАКОНИ ХАММУРАПІ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто Закони Хаммурапі, які були створені бл. 1750 р. до н.е. за наказом вавилонського царя Хаммурапі (1792–1750 рр. до н.е.). Закони є одним із найважливіших джерел з політичної, соціально-економічної та культурної історії Стародавнього Вавилону та всієї історії Стародавнього Сходу. Зазначено, що «Закони Хаммурапі» свідчать про рівень розвитку держави. Аналізуючи вавилонський кодекс зроблено висновок, що Стародавній Вавилон уже в ті часи знаходився на досить високому щаблі суспільного розвитку, життя відзначалося складними соціальними відносинами. Аналіз Законів Хаммурапі дозволяє не тільки змалювати картину давньовавилонського суспільства, а й зрозуміти ґенезу держави, як особливого феномену. The publication examines the Laws of Hammurabi, which were created ca. 1750 BC by order of the Babylonian king Hammurabi (1792– 1750 BC). The Laws are one of the most important sources from the political, socio-economic and cultural history of Ancient Babylon and the entire history of the Ancient East. It is noted that the "Laws of Hammurabi" testify to the state's level of development. Analyzing the Babylonian code, it was concluded that ancient Babylon was already at a fairly high level of social development in those days, life was marked by complex social relations. Analysis of Hammurabi's Laws allows not only to paint a picture of the ancient Babylonian society, but also to understand the genesis of the state as a special phenomenon.
Опис
Ключові слова
історія Стародавнього Сходу, Стародавній Вавилон, Закони Хаммурапі, студентські роботи, history of the Ancient East, Ancient Babylon, Laws of Hammurabi, student works
Цитування
Стукаленко Д. Ю. Закони Хаммурапі як історичне джерело / Д. Ю. Стукаленко, А. В. Беззубенко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 334–336.