Психологічні особливості розвитку мотивації підприємницької діяльності в студентському віці: актуальність проблеми

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті висвітлена тема психологічних особливостей розвитку мотивації підприємницької діяльності в студентському віці. Сучасна теорія підприємництва розглядає підприємницьку діяльність як каталізатор соціально-економічного розвитку будь-якого суспільства. Підприємництво є одним із ключових інститутів ринкової економіки, а підприємець – головним суб’єктом економічної діяльності і ринкових відносин. В статье освещена тема психологических особенностей развития мотивации предпринимательской деятельности в студенческом возрасте. Современная теория предпринимательства рассматривает предпринимательскую деятельность как катализатор социально-экономического развития любого общества. Предпринимательство является одним из ключевых институтов рыночной экономики, а предприниматель – главным субъектом экономической деятельности и рыночных отношений. The article highlights the topic of psychological features of entrepreneurial motivation development at student age. Modern entrepreneurship theory considers entrepreneurial activity as a catalyst for socio-economic development of any society. Entrepreneurship is one of the key institutions of market economy, and entrepreneur is the main subject of economic activity and market relations.
Опис
Ключові слова
психологічні особливості, розвиток мотивації, підприємницька діяльність, аспірантські роботи, психологические особенности, развитие мотивации, предпринимательская деятельность, аспирантские работы, psychological characteristics, development of motivation, entrepreneurial activity, postgraduate work
Цитування
Вєтрова Н. В. Психологічні особливості розвитку мотивації підприємницької діяльності в студентському віці: актуальність проблеми / Н. В. Вєтрова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.)., Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 80–81.