DISTANCE EDUCATION. OPPORTUNITIES FOR FAVORABLE DEVELOPMENT OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Recently, it is difficult to find a person who is not familiar with distance education. She, in a relatively short period of time, managed to become our assistant in many areas of life. Distance education is a special form of learning that provides interaction between teachers and students of all ages and is able to overcome geographical barriers. It is possible to note that Internet learning cannot do without computer technologies and their derivatives, but sometimes only a smartphone and one's own desire are enough. The above manifestations of mobility are relevant not only for school or student education, but can also be a special factor that will help everyone to promote their physical activity, taking into account age, level of perception, opportunities and other factors. Останнім часом важко знайти людину, яка б не була знайома з дистанційною освітою. Вона, за досить короткий проміжок часу, зуміла стати нашим помічником у багатьох сферах життя. Дистанційна освіта – це особлива форма навчання, яка передбачає взаємодію між викладачами і студентів будь-якого віку та здатна долати географічні бар'єри. Можна відзначити, що Інтернет-навчання не може обійтися без комп’ютерних технологій та їх похідних, але інколи достатньо лише смартфона та власного бажання. Перераховані вище прояви мобільності актуальні не тільки для загальноосвітньої школи чи вищої освіти, але також можуть бути особливим чинником, який допоможе кожному розвивати свою фізичну активність з урахуванням віку, рівня сприйняття, можливостей та інших чинників.
Опис
Ключові слова
distance education, availability of training, online courses, Internet sources, computer technologу, дистанційна освіта, доступність навчання, онлайн курси, Інтернет-джерела, комп’ютерні технології
Цитування
Makushchenko A.O. Distance education. Opprtunities for favorable development of physical activity in the conditions of distance education / A. O. Makushchenko, S. M. Kots, V. P. Kots // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 96–97.