Булінг в Україні: проблеми протидії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; вид-во "Право"
Анотація
В тезах автор розглядає перспективи протидії такому негативному явищу як булінг, яке не лише впливає на всіх його учасників, на навчально-виховний процес, а й призводить до порушення нормальних стосунків у родині, а іноді й до самогубства підлітків, які не витримують тиску, цькування, знущань. В тезисах рассматриваются перспективы противодействия такому негативному явлению как буллинг, не только влияет на всех участников, на учебно-воспитательный процесс, но и приводит к нарушению нормальных отношений в семье, а иногда и к самоубийству подростков, которые не выдерживают давления, травли, издевательств. The author of theses considers the prospects of counteracting such a negative phenomenon as bullying, which not only affects all its participants, educational process, but also leads to disruption of normal family relationships, and sometimes and to the suicide of adolescents who cannot withstand pressure, harassment, bullying.
Опис
Ключові слова
булінг, катування серед неповнолітніх, кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, буллинг, пытки среди несовершеннолетних, уголовная ответственность, административная ответственность, bullying, juvenile torture, criminal liability, administrative responsibility
Цитування
Павленко Т. А. Булінг в Україні: проблеми протидії / Т. А. Павленко // Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України : матеріали міжнар. наук. конф.,. Харків, 17–19 жовт. 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого; [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Право, 2019. – С. 374–377