Людський капітал в контексті інноваційного розвитку економіки України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором досліджено особливості людського капіталу, процеси його формування та відтворення. The author investigated the peculiarities of human capital, the processes of its formation and reproduction.
Опис
Ключові слова
економіка України, людський капітал, магістерські роботи, economy of Ukraine, human capital, master's work
Цитування
Туренко І. І. Людський капітал в контексті інноваційного розвитку економіки України / І. І. Туренко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 70–71.