МНЕМОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ЗВУКОВИМОВИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглядаються мнемотехнічні прийоми як засіб корекції звуковимови у дітей старшого дошкільного віку. Використання мнемотехнічних методів і прийомів позитивно впливає на розвиток немовленнєвих процесів: уваги, пам'яті, мислення. Логопедичні заняття стають більш емоційно забарвленими з використанням яскравої і точної наочності, дозволяють дошкільнятам запам'ятовувати певну інформацію, допомагають їм з інтересом засвоювати навчальний матеріал. Діти стають більш відповідальними, задоволеними результатами своєї роботи, покращуються психічні процеси, що позитивно впливає на ефективність корекційної роботи. The publication deals with mnemonic techniques as a means of correction of sound pronunciation in children of senior preschool age. The use of mnemonic methods and techniques has a positive effect on the development of non-speech processes: attention, memory, thinking. Speech therapy sessions become more emotionally coloured with the use of vivid and accurate visuals, allow preschoolers to memorise certain information, and help them to learn the material with interest. Children become more responsible, satisfied with the results of their work, and their mental processes improve, which has a positive impact on the effectiveness of correctional work.
Опис
Ключові слова
мнемотехніка, розвиток мовлення, логопедія, діти старшого дошкільного віку, mnemonics, speech development, speech therapy, senior preschool children
Цитування
Дюсембіна А. С. Мнемотехнічні прийоми як засіб корекції звуковимови у дітей старшого дошкільного віку / А. С. Дюсембіна // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 369–372.