The legal characteristic of labor agreements in Ukraine

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Пан’європейський університет, м. Братислава
Анотація
The legal regulation of labor relations in Ukraine has complicated and specific features. The reason is that labor relations in this country are still based on the time worn labor legislation inherited from the USSR. It features a lack of real trade union authority, state control of the majority of aspects of employing labor, disregard of the economic interests of employers, maintains an outdated employment policy, and so forth. The article analyses the key issues of concluding labor agreements in Ukraine. Besides, the author has also characterized the ways of further development of Ukrainian labor legislation. Правове регулювання трудових відносин в Україні має складні й специфічні особливості. Причина в тому, що трудові відносини в нашій країні засновані на трудовому законодавстві, отриманому в спадок від СРСР. До їх особливостей належать відсутність дієвих органів профспілкової організації, державний контроль над більшістю аспектів застосування праці, нехтування економічними інтересами роботодавців, підтримка застарілої політики зайнятості тощо. У статті здійснено аналіз ключових питань укладення трудових договорів в Україні. Крім того, охарактеризовано шляхи подальшого розвитку українського трудового законодавства. Правовое регулирование трудовых отношений в Украине имеет сложные и специфические особенности. Причина в том, что трудовые отношения в нашей стране основаны на трудовом законодательстве, полученном в наследство от СССР. К их особенностям относятся отсутствие действенных органов профсоюзной организации, государственный контроль над большинством аспектов применения труда, пренебрежение экономическими интересами работодателей, поддержка устаревшей политики занятости и тому подобное. В статье осуществлен анализ ключевых вопросов заключения трудовых договоров в Украине. Кроме того, охарактеризованы пути дальнейшего развития украинского трудового законодательства.
Опис
Ключові слова
state-legal disciplines, international law, labor Code of Ukraine, labor agreement, employee, employers, labor relations, державно-правові дисципліни, міжнародне право, Трудовий кодекс України, трудовий договір, працівники, роботодавці, трудові відносини, государственно-правовые дисциплины, международное право, Трудовой кодекс Украины, трудовой договор, работники, работодатели, трудовые отношения
Цитування
Spitsyna H. А. The legal characteristic of labor agreements in Ukraine / H. А. Spitsyna // Visegrad journal of human rights. – 2015. – № 3 (1). – Р. 98–101.