Еколого-фауністічний аналіз орнітофауни урболандшафтів на прикладі парку імені Горького, м. Харків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження орнітофауни Центрального парку ім. Горького в м. Харкові проводились з 1994 по 2010 роки. Орнітофауна парку нараховує 78 види, що належать до 9 рядів. Абсолютними домінантами є гніздові птахи – 70 видів (89,7 %), 3 види (3,8 %) зареєстровані у період осінніх чи весняних міграцій, 5 видів (6,5 %) прилітають на зимівлю, доповнюючи зимову орнітофауну, яка в цей період таким чином складає 23 види. Всі види птахів класифіковані за екологічними групами, ландшафтно-генетичними фауністичними комплексами, характером перебування, типом гніздування. Исследования орнито-фауны Центрального парка им. Горького в г. Харькове проводились с 1994 по 2009 годы. Орнитофауна парку насчитывает 78 виды, которые принадлежат к 9 рядам. Абсолютными доминантами являются гнездовые птицы – 70 видов (89,7 %), 3 виды (3,8 %) зарегистрированы в период осенних или весенних миграций, 5 видов (6,4 %) прилетают на зимовку, дополняя зимнюю орнитофауну, которая в этот период, таким образом, составляет 23 виды (29,5 %). Все виды птиц классифицированы по экологическим группам, ландшафтно-генетическим фаунистическим комплексам, характеру пребывания, типу гнездования. Avifauna of the park consists of 78 species belonging to 9 orders. Nesting birds are the absolute dominants – 70 species (89,7%), 3 species (3,8%) are registered during autumn and spring migrations, 5 species (6,5%) arrive for the winter, adding to the winter bird fauna, which in this period comes to 23 species. All bird species are classified by environmental groups, landscape-genetic faunistic complexes, the nature of stay and type of nesting.
Опис
Ключові слова
орнітофауна, ландшафтно-генетичний фауністичний комплекс, екологічна группа, орнитофауна, ландшафтно-генетический фаунисти- ческий комплекс, экологическая группа, avifauna, landscape-genetic faunistic complex, environmental group
Цитування
Чаплигіна А. Б. Еколого-фауністічний аналіз орнітофауни урболандшафтів на прикладі парку імені Горького, м. Харків / А. Б. Чаплигіна // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г .С. Сковороди, 2010. – Вип. 12. – С. 84–93.