Логоказка як метод розвитку артикуляційної моторики у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто артикуляційну гімнастику. Вона використовується, як елемент корекційного заняття і застосовується у вигляді комплексу вправ, які можуть супроводжуватись віршами, картинками чи піснями. Для ефективного подолання порушень мовлення, артикуляційні вправи необхідно виконувати регулярно, та протягом усього корекційного періоду. В статье рассмотрена артикуляционная гимнастика. Она используется, как элемент коррекционного занятия и применяется в виде комплекса упражнений, которые могут сопровождаться стихами, картинками или песнями. Для эффективного преодоления нарушений речи, артикуляционные упражнения необходимо выполнять регулярно, и в течение всего коррекционного периода. This article deals with articulation exercises. It is used as an element of a remedial class and is applied as a set of exercises that can be accompanied by rhymes, pictures or songs. In order to overcome speech disorders effectively, articulation exercises should be performed regularly and throughout the correctional period.
Опис
Ключові слова
логоказка, артикуляційна моторика, дошкільники, недорозвиток мовлення, студентські роботи, логосказка, артикуляционная моторика, дошкольники, недоразвитие речи, студенческие работы, logo story, articulatory motility, preschoolers, speech underdevelopment, student work
Цитування
Петрищева К. В. Логоказка як метод розвитку артикуляційної моторики у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення / К. В. Петрищева, М. О. Шах // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 295–298.