СТAНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ БAБРAКA КAРМAЛЯ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕСПУБЛІЦІ АФГАНІСТАН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто становлення режиму Бабрака Кармаля в Демократичній Республіці Афганістан. Зазначено, що Б. Кармаль як новий афганський лідер, що прийшов до влади наприкінці грудня 1979 р., мав у країні значний авторитет. Переважна більшість населення пов’язувала з ним надії досягнення національної згоди і миру на афганській землі. Кармаль мав всі необхідні для державного діяча якості ‒ значний досвід політичної діяльності, ґрунтовні знання специфіки розвитку своєї держави та її потреб, волю, енергію, справедливість. The publication examines the formation of the Babrak Karmal regime in the Democratic Republic of Afghanistan. It is noted that B. Karmal, as a new Afghan leader who came to power in late December 1979, had considerable authority in the country. The vast majority of the population associated with him the hopes of achieving national harmony and peace on Afghan soil. Karmal had all the qualities necessary for a statesman - considerable experience in political activity, thorough knowledge of the specifics of the development of his country and its needs, will, energy, justice.
Опис
Ключові слова
Бабрак Кармаль, державний діяч, лідер, історія Афганістану, магістерські роботи, Babrak Karmal, statesman, leader, history of Afghanistan, Master's theses
Цитування
Манзюк Є. О. Становлення режиму Бабрака Кармаля в Демократичній Республіці Афганістан / Є. О. Манзюк // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 40–44.