Лев Ілліч Мечников ‒ співзасновник Токійського університету

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджується внесок Л. І. Мечникова у розвиток японської науки. Предметом дослідження є наукова діяльність Л. І. Мечникова в Японській імперії та його участь у заснуванні Токійського університету. В статье исследуется вклад Л. И. Мечникова в развитие японской науки. Предметом исследования является научная деятельность Л. И. Мечникова в Японской империи и его участие в создании Токийского университета. The article investigates the contribution of L. Mechnikov in the development of japanese science. The subject of research is the scientific activity of L. Mechnikov in the japanese empire and his participation in the founding of the University of Tokyo.
Опис
Ключові слова
Мечников Л .І., японська наука, освіта Японської Імперії, магістерські роботи, Мечников Л. И., японская наука, образоание в Японской империи, магистерские работы, Mechnykov L., japanese science, education of the Japanese Empire, master's work
Цитування
Тарасенко О. В. Лев Ілліч Мечников ‒ співзасновник Токійського університету / О. В. Тарасенко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська] ; – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С. 214 –216.