СТРЕС У СТУДЕНТІВ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ПОДОЛАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
Стаття присвячена проблемам і механізмам виникнення стресу у студентської молоді під впливом соціальних потрясінь, дистанційного навчання, особистих проблем. Запропоновані заходи для подолання негативних станів за допомогою фізичних вправ. The article is devoted to the problems and mechanisms of stress in students under the influence of social upheavals, distance learning, and personal problems. The measures to overcome negative states with the help of physical exercises are proposed.
Опис
Ключові слова
психічний стан, ментальне перенапруження, студент, фізична активність, mental state, mental stress, student, physical activity
Цитування
Шип Н. Є. Стрес у студентів та можливість його подолання за допомогою фізичної активності / Н. Є. Шип, Д. О. Віхляєва // Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини : зб. тез VІІ Всеукр. молод. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 28–29 берез. 2024 р. – Харків, 2024. – С. 257–261.