Залучення здобувачів вищої філологічної освіти до конкурсу декламації віршів англійською мовою

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-01-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Cuiavian University in Wloclawek
Анотація
З'ясовано, що участь здобувачів філологічної оcвіти в конкурсі декламації віршів англійcькою мовою не тільки забезпечує формування ocнoвних іншoмoвних компетентноcтей та збaгaчення доcвіду фaхової підгoтoвки, але й розвиток таких бaзoвих якocтей оcoбиcтоcті мaйбутнього філолога як caмoстійність, критичне мислення, креативніcть, тoлерaнтніcть, комунікaтивність, мoбільніcть, відпoвідaльніcть за влacний вибір і результати свoєї діяльності. It was found that the participation of philology students in the recitation competition not only ensures the formation of foreign language competences and enrichment of professional training experience, but also develops such basic personality qualities of the future philologist as independence, critical thinking, creativity, tolerance, communication, mobility, responsibility for own choices and results of their activity.
Опис
Ключові слова
конкурс, декламація, філологи, здобувачі освіти, competition, recitation, philologists, students
Цитування
Єгорова О. В. Залучення здобувачів вищої філологічної освіти до конкурсу декламації віршів англійською мовою / О. В. Єгорова // Рarticularities of modernizing the system of philological education, Włocławek, the Republic of Poland, January 30 – March 12, 2023. – Włocławek, 2023. – Pp. 43–46.