Фінансова грамотність та обізнаність у рамках дістанційної освіти: світовий та український досвід

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором проаналізовано особливості європейського підходу до надання фінансової освіти в умовах дистанційного навчання. Зазначено, що Україна переймає розвиток фінансових програм, згідно західним стандартам, де основними емісарами впровадження фінансової грамотності та обізнаності виступають державні банки та онлайн платформи з надання дистанційного навчання. The author analyzed the features of the European approach to the provision of financial education in the conditions of distance learning. It is noted that Ukraine takes over the development of financial programs, according to Western standards, where the main emissaries of the implementation of financial literacy and awareness are state banks and online platforms for the provision of distance learning.
Опис
Ключові слова
фінансова грамотність, фінансова обізнаність, дистанційне навчання, аспірантські роботи, financial literacy, financial awareness, financial awareness, distance learning
Цитування
Власенко Я. Фінансова грамотність та обізнаність у рамках дистанційної освіти: світовий та український досвід / Я. Власенко // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 30–34.