Соціально-педагогічна діяльність з формування соціальної активності молоді у вищих навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтована соціально-педагогічна діяльність з формування соціальної активності молоді у вищих навчальних закладах. Обоснована социально-педагогическая деятельность по формированию социальной активности молодежи в высших учебных заведениях.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціальна активність, молодь, вищі навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, социальная активность, молодёжь, высшие учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, social activity, young, higher educational establishments, student work
Цитування
Вороніна Р. В. Соціально-педагогічна діяльність з формування соціальної активності молоді у вищих навчальних закладах / Р. В. Вороніна // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 42.