Використання медіазасобів у викладанні філологічних дисциплін здобувачам вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
У публікації визначено суть понять«медіа»та«медіазасоби». Висвітлено їх роль у сучасному суспільстві. Наведено різні класифікації медіазасобів, виявлено функції їх використання в освітньому процесі. З’ясовано специфіку використання медіазасобів у викладанні філологічних дисциплін здобувачам вищої освіти. В публикации определены суть понятий «медиа» и «медиасредства». Освещены их роль в современном обществе. Приведены различные классификации медиасредств, обнаружено функции их использования в образовательном процессе. Выяснена специфика использования медиасредств в преподавании филологических дисциплин соискателям высшего образования. The publication defines the essence of the concepts of "media" and "media". Their role in modern society is highlighted. Different classifications of media are given, the functions of their use in the educational process are revealed. The specifics of the use of media in the teaching of philological disciplines to higher education students have been clarified.
Опис
Ключові слова
медіа, медіазасоби, філологічні дисципліни, здобувач, вища школа, медиа, медиасредства, филологические дисциплины, соискатель, высшая школа, media, media means, philological disciplines, applicant, high school
Цитування
Кабанська О. С. Використання медіазасобів у викладанні філологічних дисциплін здобувачам вищої освіти / О. С. Кабанська, О. В. Парфьонова, В. П. Пліс // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. - С. 223–226.