Еколого-біологічна характеристика дикорослих їстівних рослин Харківського району Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Було проведено дослідження eколого-біологічної характеристики дикорослих їстівних рослин Харківського району Харківської області. Было проведено исследование эколого-биологической характеристики дикорастущих съедобных растений Харьковского района Харьковской области. A study was conducted of the ecological and biological characteristics of wild-growing edible plants in Kharkiv district of Kharkiv region.
Опис
Ключові слова
ботаніка, дикорослі їстівні рослини, еколого-біологічна характеристика, геоботанічні дослідження, фітоценоз, ботаника, дикорастущие съедобные растения, эколого-биологическая характеристика, геоботанические исследения, фитоценоз, botany, wild edible plants, ecological and biological characteristics, geobotanical research, phytocenosis
Цитування
Бульба В. В. Еколого-біологічна характеристика дикорослих їстівних рослин Харківського району Харківської області / В. В. Бульба, Я. В. Гончаренко // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 27.