Реклама як метод управління людьми

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Реклама є як частиною економічних відносин, так і частиною стосунків між людьми. Реклама - діалог між продавцем і споживачем, де продавець виражає свої наміри через рекламні засоби, а споживач - зацікавленістю в даному товарі. Якщо покупець не виявив інтерес, то мета рекламодавця не досягнута. Реклама является как частью экономических отношений, так и частью отношений между людьми. Реклама - диалог между продавцом и потребителем, где продавец выражает свои намерения через рекламные средства, а потребитель - заинтересованностью в данном товаре. Если покупатель не проявил интерес, то цель рекламодателя не достигнута. Advertising is both part of economic relations and part of relationships between people. Advertising is a dialogue between a seller and a consumer, where the seller expresses his intentions through advertising means, and the consumer expresses his interest in this product. If the buyer has not shown interest, then the advertiser's goal has not been achieved.
Опис
Ключові слова
економіка, економічні відносини, реклама, покупці, студентські роботи, экономика, экономические отношения, реклама, покупатели, студенческие работы, economy, economic relations, advertising, buyers, student work
Цитування
Сосюрка Н. О. Реклама як метод управління людьми / Н. О. Сосюрка // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 107.