ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС‒МЕТОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
Стаття присвячена вдосконалюванню фахової підготовки майбутніх учителів фізичного виховання в Педагогічному університеті. Як приклад, пропонується для використання один з провідних інтерактивних методів – кейс-метод. Статья посвящена совершенствованию профессиональной подготовки будущих учителей физического воспитания в Педагогическом университете. В качестве примера, предлагается для использования один из ведущих интерактивных методов – кейс-метод. The article is devoted to the improvement of professional training of future physical education teachers at the Pedagogical University. As an example, it is proposed to use one of the leading interactive methods - the case method.
Опис
Ключові слова
інтерактивні технології, кейс-метод, спортивні ігри, интерактивные технологии, кейс-метод, спортивные игры, interactive technologies, case-method, sport games
Цитування
Застосування кейс-методу в професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури / І. Б. Гринченко [та ін.] // Здоровье, спорт, реабилитация. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 20‒21.