ВОРКАУТ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті акцентується увага на фізичній активності молодого покоління, розглядається спортивний напрямок воркауту як шлях виховання сучасної молоді. The article focuses attention on the physical activity of the young generation, considers the sports direction of workout as a way of educating modern youth.
Опис
Ключові слова
воркаут, здоров’я, виховання, особистість, сила, workout, health, education, personality, strength
Цитування
Греков М. А. Воркаут в системі фізичного виховання молоді / М. А. Греков // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 356–357.