ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТОЛЕРАНТНІСТЬ» У ЗАРУБІЖНІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізується суть поняття «толерантність» у зарубіжній психолого-педагогічній науці. Установлено, що зазначений термін широко використовується у педагогіці, психології, фармації, політиці, філософії, етиці, культурології та інших галузях знань. Термін «толерантність» як зарубіжні, так і українські фахівці, використовують в широкому та вузькому значеннях. The article analyses the essence of the concept “tolerance” in foreign psychological and pedagogical science. The study has established that this concept is widely used in Pedagogy, Psychology, Pharmacy, Politics, Philosophy, Ethics, cultural studies and other fields of knowledge. The concept “tolerance” is used in broad and narrow meaning by both foreign and Ukrainian experts.
Опис
Ключові слова
толерантність, психологія, педагогіка, tolerance, рsychology, рedagogy
Цитування
Тарарак О. В. Вивчення поняття «толерантність» у зарубіжній психолого-педагогічній науці / О. В. Тарарак, М. Ю. Тарарак // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 66–69.