ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ВРАЗЛИВИХ СІМЕЙ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorТкаченко, А. М.
dc.date.accessioned2024-01-08T10:43:15Z
dc.date.available2024-01-08T10:43:15Z
dc.date.issued2023-10-27
dc.description.abstractСтаттю присвячено теоретичному аналізу проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти. Визначено, що ефективність соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти залежить від рівня професійної готовності фахівців до здійснення цієї діяльності. Схарактеризовано підходи до професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. У процесі аналізу наукової літератури з проблеми дослідження визначено структуру готовності майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти, яка складається з таких компонентів: когнітивний, мотиваційно-ціннісний, особистісний, діяльнісний. The article is devoted to the theoretical analysis of the problem of training future social pedagogues for social support of vulnerable families in institutions of general secondary education. It was determined that the effectiveness of social support for vulnerable families in general secondary education institutions depends on the level professional readiness of specialists to carry out this activity. Approaches to the professional training of future social teachers are characterized. In the process of analyzing the scientific literature on the research problem, the structure of the readiness of future social pedagogues for social support of vulnerable families in institutions of general secondary education was determined, which consists of the following components: cognitive, motivational-value, personal, activity.
dc.identifier.citationТкаченко А. М. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти / А. М. Ткаченко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 347–355.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13506
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвразлива сім’я
dc.subjectкомпоненти готовності
dc.subjectпрофесійна підготовка
dc.subjectсоціальний супровід
dc.subjectзаклад загальної середньої освіти
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectvulnerable family
dc.subjectcomponents of readiness
dc.subjectprofessional training
dc.subjectsocial support
dc.subjectinstitution of general secondary education
dc.subjectmaster's theses
dc.titleТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ВРАЗЛИВИХ СІМЕЙ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
dc.title.alternativeTheoretical Aspects of the Training of Future Social Pedagogues for Social Support of Vulnerable Families in General Secondary Education Institutions
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Ткаченко А.М. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей.pdf
Розмір:
791.93 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: