РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто розвиток математичного мислення у дітей підліткового віку. Математичне мислення у підлітків розвивається із зростанням їхньої когнітивної та пізнавальної спроможності. Зазначено, що математичне мислення у підлітків є складним та розвивається з часом під впливом різних факторів. Важливо створювати сприятливі умови для розвитку математичного мислення у підлітків, надаючи їм можливість вдосконалювати свої абстрактні, логічні та аналітичні навички. Математика може стати корисним інструментом для підлітків у вирішенні практичних завдань та розвитку їхнього критичного мислення. The publication examines the development of mathematical thinking in adolescent children. Mathematical thinking in adolescents develops with the growth of their cognitive and cognitive abilities. It is noted that the mathematical thinking of teenagers is complex and develops over time under the influence of various factors. It is important to create favorable conditions for the development of mathematical thinking in teenagers, giving them the opportunity improve your abstract, logical and analytical skills. Mathematics can be a useful tool for teenagers in solving practical problems and developing their critical thinking.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, пізнавальна діяльність, мислення, студентські роботи, studying mathematics, cognitive activity, thinking, student works
Цитування
Толок Д. Розвиток математичного мислення у дітей підліткового віку / Д. Толок // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 83.