Роль мультимедійних технологій у покращенні процесу навчання іноземної мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; ФОП Однорог Т.В
Анотація
У розвідці зосереджено увагу на аналізі використання мультимедійних технологій, зокрема, відеоматеріалів для удосконалення та покращення навчального процесу в галузі іноземних мов. Зосереджено увагу на можливостях таких технологій та ефективній методиці роботи з ними. Представлена робота може бути актуальною для здобувачів, освітян та дослідників, зацікавлених у використанні сучасних технологій у навчальному процесі. The research aims to analyze the use of multimedia technologies, particularly video materials, to enhance and improve the educational process in the field of foreign languages. The attention in the paper focuses on exploring the potential of these technologies and the effective methods of using them. The presented work is highly relevant to students, educators, and researchers interested in integrating modern technologies into the educational process.
Опис
Тези
Ключові слова
іноземна мова, методика навчання, мовна освіта, мультимедійні ресурси, Foreign Language, Teaching Method, Language Education, Multimedia Resources
Цитування
Солошенко-Задніпровська Н. К. Роль мультимедійних технологій у покращенні процесу навчання іноземної мови / Н. К. Солошенко-Задніпровська // Інформаційні технології в освіті та науці : зб. наук. пр. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Мелітополь ; Запоріжжя : ФОП Однорог Т.В., 2023. – Вип. 13. – С. 390–394.