ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ УЧНІВ ЗІ СКОЛІОЗОМ

dc.contributor.authorМедвідь, О. О.
dc.date.accessioned2022-06-12T14:29:32Z
dc.date.available2022-06-12T14:29:32Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractВ роботі розглянуто функціональний стан кардіореспіраторної системи у учнів 6–9-х класів зі сколіозом комунального закладу «Великопроходівський ліцей» Дергачівської міської ради Харківської області, показники функціональної активності серцево-судинної та респіраторної систем. Отримані дані доповнюють і розширюють сучасні відомості щодо особливостей розвитку та механізмів регуляції кардіореспіраторної системи у дітей з порушеною поставою. Запропоновано комплекс вправ профілактики порушення постави, який сприятиме виникненню і закріпленню нових умовних рефлексів з вироблення навичок правильної постави, руйнуватиме стереотип неправильного положення тіла. The functional state of the cardiorespiratory system in pupils of 6-9th grades with scoliosis communal institution "Velikoprokhodovsky lyceum" of the Dergachyov city council of the Kharkiv region, indicators of the functional activity of the cardiovascular and respiratory systems. The data obtained supplement and extend the current data on the peculiarities of the development and mechanisms of regulation of the cardiorespiratory system in children with impaired posture. The authors propose a set of exercises for the prevention of posture disorders, promoting the emergence and consolidation of new conditioned reflexes to develop the skills of correct posture, will destroy the stereotype of incorrect body position.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМедвідь О. О. Оцінка функціонального стану учнів зі сколіозом : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Природничі науки) / О. О. Медвідь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії та фізіології людини ім. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2021. – 54 с. : іл. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7452
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсколіозuk_UA.UTF-8
dc.subjectфункціональний станuk_UA.UTF-8
dc.subjectпорушення поставиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкардіореспіраторна системаuk_UA.UTF-8
dc.subjectscoliosisuk_UA.UTF-8
dc.subjectfunctional statusuk_UA.UTF-8
dc.subjectbad postureuk_UA.UTF-8
dc.subjectcardiorespiratory systemuk_UA.UTF-8
dc.titleОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ УЧНІВ ЗІ СКОЛІОЗОМuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATUS OF PUPILS WITH SCOLIOSISuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції