Взаємодія вчителя з батьками молодших школярів в умовах дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор статті пропонує можливі шляхи взаємодії вчителя з батьками молодших школярів в умовах дистанційного навчання. The author of the article suggests possible ways of interaction between the teacher and the parents of younger students in distance learning conditions.
Опис
Ключові слова
родинна педагогіка, виховання молодших школярів, дистанційне навчання, магістерські роботи, family pedagogy, education of younger schoolchildren, distance learning, master's work
Цитування
Іванченко Н. Взаємодія вчителя з батьками молодших школярів в умовах дистанційного навчання / Н. Іванченко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 25.