Засоби масової комунікації у політико-символічному виробництві : аспекти впливу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Розкрито значення масової комунікації як інструмент у реалізації та оптимізації політико-символічного виробництва. Встановлено чинники, які визначають особливості впливу мас-медіа на формування, транслювання та інспірування у суспільну свідомість. продуктів політико-символічного виробництва. Раскрыто значение массовой коммуникации как инструмент в реализации и оптимизации политико-символического производства. Установлены факторы, которые определяют особенности влияния масс-медиа на формирование, вещания и инспирации в общественное сознание. продуктов политико-символического производства. The meaning of mass communication is revealed as a tool in the implementation and optimization of political and symbolic production. The factors that determine the characteristics of the influence of the media on the formation, broadcasting and inspiration into the public consciousness are established. products politico-symbolic production.
Опис
Ключові слова
засоби масової комунікації, поле політики, політико-символічне виробництво, средства массовой коммуникации, поле политики, политико-символическое производство, mass communication, political framework, political and symbolic production
Цитування
Краснокутська Ю. С. Засоби масової комунікації у політико-символічному виробництві : аспекти впливу / Ю. С. Краснокутська // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Філософія. Соціологія. Політологія : наук. журн. / Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпро : ДНУ, 2012. – Т. 20, вип. 22 (4). – C. 259–262.