ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ КОСТЯНТИНА УШИНСЬКОГО В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-08-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У публікації розглянуто використання ідей Костянтина Ушинського в освітньому процесі сучасної педагогічної науки та освіти. Визначено певні умови для досягнення мети в освіті. Зазначено, що педагогічні ідеї К. Ушинського до нині залишаються актуальними та різнобічними, засновані на почутті патріотизму, бажанні перетворити українську систему освіти та виховання на краще та зробити її не гіршою за освітні системи європейських країн. The publication examines the use of the ideas of Konstantin Ushinsky in the educational process of modern pedagogical science and education. Certain conditions are defined for achieving the goal in education. It is noted that the pedagogical ideas of K. Ushinsky remain relevant and versatile to this day, based on a sense of patriotism, a desire to transform the Ukrainian education and upbringing system for the better and make it no worse than the educational systems of European countries.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, Ушинський К., освітній процес, pedagogical heritage, pedagogical ideas, K. Ushinsky, educational process
Цитування
Shyshenko V. Використання ідей Костянтина Ушинського в освітньому процесі сучасної педагогічної науки та освіти / V. Shyshenko, V. Yevkov // World trends, realities and modern problems : The XXXIII International Scientific and Practical Conference, Helsinki, Finland, August 21–23, 2023. – Helsinki, 2023. – Pp. 79–80.