РОЗВИТОК ТВОРЧИХ УМІНЬ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ

dc.contributor.authorОберемко, С. О.
dc.date.accessioned2024-02-17T11:18:44Z
dc.date.available2024-02-17T11:18:44Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі систематизовано сутність творчих умінь школярів, висвітлено шляхи розвитку творчих умінь школярів й зокрема, в процесі вивчення інформатики. Розглянуто можливості онлайн середовищ - графічних редакторів, які можуть бути використані для розвитку творчих умінь школярів. Розроблено набір практичних завдань для розвитку творчих умінь в процесі навчання графічного редактора. Проведено експериментальне впровадження розроблених завдань. The qualification work systematises the essence of creative skills of schoolchildren, highlights the ways of developing creative skills of schoolchildren, in particular, in the process of studying computer science. The possibilities of online environments - graphic editors that can be used to develop students' creative skills are considered. A set of practical tasks for the development of creative skills in the process of learning a graphic editor has been developed. An experimental implementation of the developed tasks was carried out.
dc.identifier.citationОберемко С. О. Розвиток творчих умінь учнів в процесі вивчення графічних редакторів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / С. О. Оберемко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 66 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13979
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectінформатика
dc.subjectпочаткова школа
dc.subjectтворчі уміння
dc.subjectграфічний редактор
dc.subjectcomputer science
dc.subjectprimary school
dc.subjectcreative skills
dc.subjectgraphic editor
dc.titleРОЗВИТОК ТВОРЧИХ УМІНЬ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE SKILLS IN THE PROCESS OF STUDYING GRAPHIC EDITORS
dc.typeOther
Файли
Колекції