Інноваційна діяльність аграрних підприємств як фактор підвищення їх конкурентоспроможності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Анотація
Активізація інноваційної діяльності аграрних підприємств є одним із ключових факторів підвищення їх конкурентоспроможності та забезпечення ефективного розвитку аграрної галузі загалом. Роль інновацій в економіці та розвитку аграрних підприємств, необхідність та проблеми їх впровадження, а також вплив на конкурентоспроможність суб’єктів аграрного господарювання досліджено в працях багатьох вітчизняних учених. Activation of innovative activities of agricultural enterprises is one of the key factors in increasing their competitiveness and ensuring effective development of the agricultural industry in general. The role of innovations in the economy and development of agrarian enterprises, the need and problems of their implementation, as well as the impact on the competitiveness of agricultural entities have been studied in the works of many domestic scientists.
Опис
Ключові слова
аграрні підприємства, конкурентоспроможність, agricultural enterprises, competitiveness
Цитування
Сідельнікова І. В. Інноваційна діяльність аграрних підприємств як фактор підвищення їх конкурентоспроможності / І. В. Сідельнікова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. ХXIХ міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2021, Харків, 18–20 трав. 2021 р. : у 5 ч. / Нац. техн. ун-т "ХПІ" [та ін.]. – Харків, 2021. – Ч. 3. – С. 207.