Творчий підхід до змісту освіти

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває сутність поняття «зміст освіти». Визначено творчий компонент у змісті освіти. Статья раскрывает сущность понятия «содержание образования». Выделен творческий компонент в содержании образования. The article reveals the essence of the concept of "educational content". The creative component in the content of education is highlighted.
Опис
Ключові слова
творчість, освіта, зміст освіти, студентські роботи, творчество, образование, содержание образования, студенческие работы, creativity, education, educational content, student work
Цитування
Наконечна Н. О. Творчий підхід до змісту освіти / Н. О. Наконечна, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез.2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 138–139.