СТРОКИ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття є спробою вирішення питань, пов‘язаних з визначенням місця строків, які застосовуються у праві соціального забезпечення, в системі юридичних фактів. Для досягнення цієї мети наведене визначення строку через поняття юридичного факту, проаналізовано класифікацію юридичних фактів за вольовою ознакою на події та дії, доведено доцільність віднесення строків до фактів-подій абсолютних чи відносних в залежності від впливу суб‘єктів на початок перебігу цих строків. The article is an attempt to address the issues of determining the time limits applicable to social security law in the system of legal facts. To achieve this goal, the definition of a term by the concept of legal fact is given, the classification of legal facts on the basis of volitional signs on events and actions is analyzed, the expediency of assigning terms to facts-events absolute or relative, depending on the influence of subjects at the beginning of these periods is proved.
Опис
Ключові слова
строк у праві соціального забезпечення, система юридичних фактів, класифікація юридичних фактів, факти-дії, факти-події, строки-періоди, строки-моменти, term in social security law, system of legal facts, classification of legal facts, facts-actions, facts-events, terms-periods, terms-moments
Цитування
Гоц-Яковлєва О. В. Строки у праві соціального забезпечення: їх місце в системі юридичних фактів / О. В. Гоц-Яковлєва // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2019. – Вип. 30. – С. 56–60.