СТАНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ КОМПАРАКТИВІСТИКИ ЯК МЕТОДОЛОГІЇ ТА АНТРОПОЛОГІЧНОЇ ЕПІСТОМОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во Віровець А. П. «Апостроф»
Анотація
У роботі розглядається розвиток історичної компаративістики як методології та антропологічної епістемології. Зроблено висновок, що у методологічному плані дослідження історичної компаративістики ускладнюється тим, що в своєму освітньому вимірі вона виступає одночасно предметом і методом теоретичного аналізу. В работе рассматривается развитие исторической компаративистики как методологии и антропологической эпистемологии. Сделан вывод, что в методологическом плане исследования исторической компаративистики осложняется тем, что в своём образовательном измерении она выступает одновременно предметом и методом теоретического анализа. This paper examines the historical development of comparative literature as an anthropological methodology and epistemology. It is concluded that in methodological terms the study of historical comparative studies is complicated by the fact that, in its educational dimension, it is both a subject and method of theoretical analysis.
Опис
Ключові слова
історична компаративістика, методологія, епістемологія, антропологія, историческая компаративистика, методология, эпистемология, антропология, historical comparative studies, methodology, epistemology, anthropology
Цитування
Бережна С. В. Становлення історичної компаративістики як методології та антропологічної епістомології / С. В. Бережна // Позитивізм : рефлексії щодо класичної моделі історіописання : матеріали круглого столу, м. Харків, 29 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : Богдашина О. М. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Апостроф, 2016. – С. 187–194.