МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТЕРЕОТИПІВ ПРО СПОРТСМЕНІВ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено професійні стереотипи про спортсменів в американській лінгвокультурі. Зазначено, що модель дослідження вербалізації професійних стереотипів про спортсменів в американській лінгвокультурі на матеріалі інтерв’ю зі спортсменами та тренерами на YouTube каналах складається з трьох основних етапів: 1) ознайомлення з літературними джерелами, визначення ключових понять «стереотип», «професійний стереотип» та моделювання структури професійного стереотипу про спортсменів; 2) підготовка матеріалів для визначення мовної реалізації професійних стереотипів про американських спортсменів; 3) комплексний аналіз дібраного матеріалу за розробленою моделлю та підведення підсумків. The publication examines professional stereotypes about athletes in American linguistic culture. It is noted that the research model of verbalization of professional stereotypes about athletes in American linguistic culture based on interviews with athletes and coaches on YouTube channels consists of three main stages: 1) familiarization with literary sources, definition of the key concepts "stereotype", "professional stereotype" and modeling of the structure of the professional stereotype about athletes; 2) preparation of materials to determine the linguistic implementation of professional stereotypes about American athletes; 3) complex analysis of the selected material according to the developed model and summing up.
Опис
Ключові слова
лінгвокультура, вербалізація, професійний стереотип, спортсмени, магістерські роботи, linguistic culture, verbalization, professional stereotype, athletes, master's theses
Цитування
Семенченко Ю. К. Методика дослідження професійних стереотипів про спортсменів в американській лінгвокультурі / Ю. К. Семенченко, Т. В. Подуфалова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 304–306.