ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ЛАБОРАТОРІЇ «OLABS» ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено використання онлайн лабораторії «Olabs» при вивченні хімії. Віртуальна онлайн-лабораторія «Olabs» пропонує багато дослідів, які є в шкільній програмі з хімії, але є й такі, які можна переорієнтувати на проведення проєктної діяльності. Проаналізувавши можливості віртуальної лабораторії Olabs, зазначено, що її ресурси доцільно застосовувати не лише під час лабораторних чи практичних робіт, а й для реалізації повноцінних дослідницьких проєктів. Учні можуть більш широко ознайомитися з термінологією хімчного виробництва і взагалі розширити свій кругозір і переконатися, що хімія має велике значення для всіх сфер людської життєдіяльності від хімічного виробництва до побутового рівня. The publication examines the use of the online laboratory "Olabs" in the study of chemistry. The online virtual laboratory "Olabs" offers many experiments that are in the school chemistry curriculum, but there are also some that can be reoriented to conduct project activity. Having analyzed the capabilities of the Olabs virtual laboratory, it is indicated that its resources should be used not only during laboratory or practical work, but also for the implementation of full-fledged research projects. Students can become more familiar with the terminology of chemical production and generally expand their horizons and see that chemistry is of great importance for all spheres of human life, from chemical production to the household level.
Опис
Ключові слова
вивчення хімії, онлайн лабораторія «Olabs», STEM-освіта, studying chemistry, Olabs online laboratory, STEM education
Цитування
Безпала В. А. Використання онлайн лабораторії «Olabs» для організації проєктної діяльності / В. А. Безпала, Д. М. Дацкова, Т. Я. Грановська // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 414–416.