ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІДЕЇ ФОРМУВАННЯ В КИТАЙСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано історію зародження та становлення розвиту підприємництва в Китаї, висвітлено роль малого та середнього бізнесу в економіці КНР, схарактеризовано організацію освіти студентів, спрямовану на оволодіння ними підприємницькою компетентністю. The history of the origin and the development of entrepreneurship in China have been analyzed in the article. The role of small and medium businesses in the economy of China has been revealed. The organization of students’ education aimed at formation of their entrepreneurial competence has been characterized.
Опис
Ключові слова
підприємництво, підприємницька компетентність, навчальні курси з ведення бізнесу, entrepreneurship, entrepreneurial competence, business training courses
Цитування
Ду Цзінсюй. Історико-педагогічні аспекти становлення ідеї формування в китайської студентської молоді підприємницької компетентності / Ду Цзінсюй // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 295–298.