Проблеми удосконалення аграрного законодавства: шляхи вирішення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-09-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проводиться дослідження проблем удосконалення аграрного законодавства, а саме: кодифікації та систематизації. Проаналізовані думки відомих вчених щодо перспектив розвитку аграрного аграрне законодавство, кодифікація, систематизація аграрного законодавства. В статье проводится исследование проблем совершенствования аграрного законодательства, а именно: кодификации и систематизации. Проанализированы мнения известных ученых о перспективах развития аграрного законодательства. The article deals with the problems of improving agricultural legislation, namely: codification and systematization. The opinions of well-known scientists concerning the prospects of agrarian legislation development are analysed.
Опис
Ключові слова
аграрне законодавство, кодифікація, систематизація аграрного законодавства, аграрное законодательство, кодификация, систематизация аграрного законодательства, agrarian legislation, codification, systematization of agrarian legislation
Цитування
Лисяк О. І. Проблеми удосконалення аграрного законодавства: шляхи вирішення / О. І. Лисяк // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер.: Право. – 2017. – Вип. 26. – С. 70–75.