Стратегії подолання криз у навчанні студентами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-02-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
Тези висвітлюють використання стратегії подолання криз у навчанні студентами. Визначення стратегії подолання студентом негативних ситуацій дозволяє зрозуміти особливості особистості кожного студента та своєчасно надати йому психологічну допомогу у становленні адаптивної поведінки. Тезисы освещают использование стратегии преодоления кризисов в обучении студентов. Определение стратегии преодоления студентом негативных ситуаций позволяет понять особенности личности каждого студента и своевременно оказать ему психологическую помощь в становлении адаптивного поведения. Abstracts highlight the use of crisis management strategies in student learning. Determining the student’s strategy for overcoming negative situations allows us to understand the personality characteristics of each student and provide him with timely psychological assistance in the formation of adaptive behavior.
Опис
Ключові слова
студенти, кризові ситуації, негативні ситуації, фрустрація, стратегії психологічного подолання, копінг-стратегії, становлення адаптивної поведінки, студенты, кризисные ситуации, негативные ситуации, фрустрация, стратегии психологического преодоления, копинг-стратегии, становление адаптивного поведения, students, crisis situations, negative situations, frustration, psychological coping strategies, coping strategies, the formation of adaptive behavior
Цитування
Обухова Н. О. Стратегії подолання криз у навчанні студентами / Н. О. Обухова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Суми, 28 лют. – 1 берез. 2019 р. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – С. 79–81.