ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

dc.contributor.authorБеземчук, Л.
dc.contributor.authorДарда, Д.
dc.date.accessioned2023-07-17T09:59:02Z
dc.date.available2023-07-17T09:59:02Z
dc.date.issued2022-05-12
dc.description.abstractУ публікації проаналізовано педагогічні умови опанування майбутніми вчителями музичного мистецтва фахових музично-педагогічних дисциплін. Запропоновано наповнити програму дисципліни «Вступ до спеціальності» інформацією з проблеми гуманізму й гуманізації на II, III курсі, змістити акценти на виявлення студентами особистісних смислів у її опрацюванні. Зазначено, що важливим аспектом у музичній освіті є також розроблення викладачем сюжету гри, інструкцій і допоміжного матеріалу. The publication analyses the pedagogical conditions for future music teachers to master professional music and pedagogical disciplines. It is proposed to fill the programme of the discipline "Introduction to the speciality" with information on the problem of humanism and humanisation in the II, III year of study, to shift the emphasis to the identification of personal meanings by students in its processing. It is noted that an important aspect in music education is also the development of a game plot, instructions and auxiliary material by the teacher.
dc.identifier.citationБеземчук Л. Педагогічні умови гуманізації професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва / Л. Беземчук, Д. Дарда // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 135–137.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11931
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectмузична освіта
dc.subjectмузичне мистецтво
dc.subjectпрофесійна підготовка
dc.subjectmusic education
dc.subjectmusic art
dc.subjectprofessional training
dc.titleПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
dc.title.alternativePEDAGOGICAL CONDITIONS OF HUMANISATION PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF MUSICAL ART
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Беземчук Л., Дарда Д. Педагогічні умови гуманізації професійної підготовки майбутніх учителів.pdf
Розмір:
4.8 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: