Традиції формування вокального стилю «bel canto»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено історію зародження та особливості розвитку стилю «bel canto», в історико-культурному контексті, а також формування цього стилю з точки зору естетичного сприйняття, розвитку його художніх тенденцій, творчого потенціалу та потреб аудиторії. В статье исследована история зарождения и особенности развития стиля «bel canto», в историко-культурном контексте, а также формирование этого стиля с точки зрения эстетического восприятия, развития его художественных тенденций, творческого потенциала и потребностей аудитории. The article explores the history of origin and peculiarities of the development of the bel canto style, in the historical and cultural context, as well as the formation of this style in terms of aesthetic perception, development of its artistic tendencies, creative potential.
Опис
Ключові слова
вокальні стилі, bel canto, студентські роботи, вокальные стили, bel canto, студенческие работы, vocal styles, bel canto, student work
Цитування
Золотарьова М. Р. Традиції формування вокального стилю «bel canto» / М. Р. Золотарьова, В. А. Кузьмічова // Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації : зб. наук. пр. І Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Харків, 16 квіт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [відп. за вип. Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 116–119.