Judith Herrin. Unrivalled. Women and Empire in Byzantium

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article is devoted to the analysis of the unsurpassed influence of women of the Empire in Byzantium. Стаття присвячена аналізу неперевершеного впливу жінок Імперії в Візантії. Статья посвящена анализу непревзойденного влияния женщин Империи в Византии.
Опис
Ключові слова
Medieval Byzantium history, review, influence, women of Byzantium, cередньовічна історія Візантії, огляд, вплив, жінки Візантії, cредневековая история Византии, обзор, влияние, женщины Византии
Цитування
Voronina M. Judith Herrin. Unrivalled Influence. Women and Empire in Byzantium / M. S. Voronina // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія. – Харків : Майдан, 2018. – Вип. 54. – С. 200–201.