ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота магістра присвячена дослідженню процесу формування лексичної компетентності учнів старших класів з використанням Інтернет-ресурсів. У роботі досліджено поняття лексичної компетентності, її складові елементи та взаємозвʼязок із процесом формування на уроках іноземної мови за допомогою Інтернет-ресурсів. Аналізовано вплив використання Інтернет-ресурсів на формування лексичної компетентності та проведено експериментальне дослідження ефективності їх використання для розвитку лексичної компетентності учнів старших класів. The qualification project is devoted to the study of the process of developing lexical competence of high school students using Internet resources. The work investigates the concept of lexical competence, its components, and the relationship with the process of its development in foreign language lessons using Internet resources. The influence of the use of Internet resources on the development of lexical competence is analyzed, and an experimental study of the effectiveness of their use for developing the lexical competence of high school students is conducted.
Опис
Ключові слова
лексична компетентність, Інтернет-ресурси, рефлексія, lexical competence, Internet resources, reflection
Цитування
Ліпатніков Р. А. Використання Інтернет-ресурсів для формування іншомовної лексичної компетентності учнів старшої школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Р. А. Ліпатніков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. заг. мовознавства і романо-герман. філології. – Харків, 2024. – 59 с.
Колекції